Røggas Konditioner

afhængig af belastning, virkningsgrader og brænderjustéring

Virkningsgrader

ved forskellige temperaturer på varmemedie (damp,
   hedtolie,  hedtvand osv.)

når kedlen ikke er ren (tilsmudsning)

Ved del-belastning

Røggasdata ved
10% luftoverskud (~2% ilt)
ved 50% til 100% belastning
Røggasdata ved
20% luftoverskud (~4% ilt)
ved 50% til 100% belastning

Røggas
Temperatur
°C

Røggas Mængde i
kg/time
pr. kW (nettoydelse)

Røggas
Temperatur
°C

Røggas Mængde i
kg/time
pr. kW (nettoydelse)
  
Kedlens Netto
Virkningsgrad

  
88% - 93%
85% - 88%


 -1 to -2% 


+1 to + 2%


 Varmemedie :
 
 Lave temperaturer < 250°C
 Høje temperaturer > 250°C
 
 
  
 Let tilsmudset  


 Delbelastet 50%
230 - 300
320 - 370+ 50


- 501,6
1,7+ 0,1


- 0,1200 - 250
290 - 340+ 50


-  501,8
1,9+ 0,1


-  0,1
Ovennævnte data er kun cirka-værdier og kan bruges i udnyttelse af spildvarme i røggas i f.eks. economizers m.v.

Eksempel 
1000 kW dampkedel 180°C damptemperatur 50% belastet, let tilsmudset og med målt ilt% 4 (luftoverskud 1,2) på brænderen giver:
1000 x 0,5 x (1,8+0,1-0,1) = 900 kg/time røggasmængde ved temperatur (230+300)/2+50-50 =  ca. 265°C (+/- 35°C)

Læs mere om
Spildvarme og economizere.

værktøj til ingeniører                            hovedmenu           kontakt